ADRESA PREVÁDZKY (1. poschodie nad VOVO LANDOM) :

Smetanov háj 5129

929 01 Dunajská Streda

Google maps adresa tu

Tatiana Búdová – lektorka

Email : ignatsitatiana@gmail.com Mobil : +421 919 452 036

Firemné údaje :

LANGLAND s.r.o.

Smetanov háj 290/24

929 01 Dunajská Streda

IČO : 55 093 442

DIČ : 2121865933